Fritz Østeb

Bachelor/Ceramics & Glass


mos


mino


xor


largue


legrou

The End Is Near

The inevitable decay that takes us by the hand to a place we know nothing about.
An invisible threat.
Decrepitude of the body, rest from our surrounding. It is an ironical foresight, a backward look into the future.
Radiation embodies a chaotic vision of an apocalypse that spreads slowly, a collective suffering.

The End Is Near

Den oundvikliga utvecklingen som tar oss i handen till en plats vi inte vet något om.
Ett osynligt hot.
Vittring av kroppen, rester av vår omgivning. Det är en ironisk framförhållning, en tillbakablick i framtiden.
Radiation handlar om en kaotisk sammanfattning av en apokalyps som sprider sig långsamt, ett kollektivt lidande.