Mimmi Blomqvist

Bachelor/Ceramics & Glass


Fungo – white porcelain


Large vase – glass, in cooperation with Kosta Boda


Stool – massive wood (ash)


Pasta – white porcelain


Small vase – glass, in cooperation with Kosta Boda

Sirkka Lisa

SIRKKA LISA is a series of functional sculptures in black and white porcelain, hand-blown glass and turned solid wood. The objects are intended to merge the concepts of utility items and sculpture into a common design.

The glass objects are a collaboration with Orrefors Kosta Boda.

Sirkka Lisa

SIRKKA LISA är en serie funktionella skulpturer gjorda i svart och vitt porslin, handblåst glas och svarvat massivt trä. Objekten är ämnade att föra samman begreppen bruksföremål och skulptur till en gemensam gestaltning.

Glasobjekten är ett samarbete med Orrefors Kosta Boda.