Maria Johansson

Master/CRAFT! Textiles


Photo: Albin Händig @albinhandig


Dressing a Space

Work of art: Textile installations of a cushion, fabric by metre and screenprint paintings.

Spatial and bodily experiences inspire me. Ever since being confronted with a critically non-cooperative life situation in my home and private life, my studio work and research have been influenced by a critical investigation of the qualities of painting and printing, and dirty components considered beautiful or not.

The perception of collected, compound, blurred spots is intended to be observed beyond acquired tastes, norms and lessons. A focused gaze drives us out of our presence and makes us become spectators, and the unfocused pulls us back. Can thoughts and contemplation be awakened this way?

Textil och rumslighet

Verk: Textila installationer bestående av en kudde, metervara och screentryckta målningar.

Fläckar och smuts relaterat till rumslighet är drivkraften i mitt arbete. Kritiskt utforskande av måleriska fläckar och kvaliteterna i målning och tryck är temat kring dessa två verk. Smutsiga komponenter, kan de anses vackra eller inte i detta ramverk som jag kallar estetik bortom det inlärda?

Varseblivningen av samlade, sammansatta, suddiga fläckar, avsedda att betraktas bortom den inlärda smaken, normen. En fokuserad blick driver oss ut ur vår närvaro och gör oss till åskådare, det ofokuserade drar oss tillbaka. Kan man väcka eftertanke och närvaro på så sätt?