Amanda Elida Varhaugvik

Master/CRAFT! Textiles

A Merging of Costumes, Voice & Transcendence

A Merging of Costumes, Voice & Transcendence is a performance work presenting costume as the main performer.

In this piece, the body is used as a supportive structure and the voice as an enchanting tool to demand presence.

Entering, to create a transcendent experience of textile in a secular art space.

A Merging of Costumes, Voice & Transcendence

A Merging of Costumes, Voice & Transcendence är ett performanceverk där kostymen presenteras som den primära aktören.

Ett försök att enbart använda kroppen och rösten som medel för att skapa närvaro genom det textila.

Att inta platsen, att skapa en transcendent upplevelse i det sekulära konstrummet.