Maja Bäckström

Master/CRAFT! Textiles


Title: For me. Year: 2020. Size: 219 x 113 cm. Technique: Digital print on textile, hand embroidery


Title: For Jonathan. Year: 2020. Size: 231 x 116 cm. Technique: Digital print on textile, hand embroidery


Title: For Emilia. Year: 2020. Size: 98 x 81 cm. Technique: Digital print on textile, hand embroidery


Title: For me (detail). Year: 2020. Size: 219 x 113 cm. Technique: Digital print on textile, hand embroidery


Title: For Eric (detail from embroidered book). Year: 2020. Size: 27 x 21 cm. Technique: Hand embroidery

Presentation of the project Flower heart.
Flower Heart

The work Flower Heart consists of five portrait photographs printed on textile with embroidered floral motives. The flowers were chosen based on their symbolic meaning according to the book The Swedish Language of Flowers, and how that meaning correlates to my relationship with the person portrayed. For each portrait, there is an embroidered book containing the flowers in the portrait along with their symbolic meaning.

For my degree project, I wanted to explore the therapeutic qualities of the embroidery technique. I began working on the project right after finishing a therapy programme for eating disorders. The work became a continuation of this, a way to leave behind old and unhealthy habits and to focus my thoughts on the repetitive work of stitching. It is also an investigation into how embroidery can be used to manifest love and care for others, and to let that love live on in the world after we leave it.

Blomsterhjerta

Projektet Blomsterhjerta består av fem porträttfotografier tryckta på textil med handbroderade blomstermotiv. Blommorna är valda baserat på deras symboliska innebörd enligt boken Det Svenska Blomsterspråket, och hur den innebörden överensstämmer med min relation till personen på porträttet. Till varje porträtt hör en broderad bok som innehåller blommorna i porträttet tillsammans med deras symboliska innebörd.

Med det här arbetet ville jag undersöka de terapeutiska aspekterna av broderi som teknik. Jag påbörjade projektet direkt efter att jag avslutat en terapibehandling för ätstörningar och arbetet blev som en förlängning av den. Ett sätt att lämna gamla ohälsosamma tankebanor och fokusera på det repetitiva arbetet med stygnen. Projektet undersöker också hur broderi kan användas för att manifestera kärlek och omtanke för andra, och låta den kärleken leva vidare i världen efter att vi lämnat den.