Lisa Juntunen Roos

Master/CRAFT! Textiles
(kahvi) Break with Tradition

This is a story about female making and hidden knowledge, about tradition and empowerment and it begins in Finland in 1946.

In my degree project, I explore the history of textile craft, the traditions existing within it and the consequences they have had on its practitioners throughout history. I study the concept of tradition and why we choose to repeat behaviours as well as patterns or colours.

(kahvi) Break with Tradition

Det här är en berättelse om kvinnligt görande och dold kunskap, om tradition och egenmakt och den börjar i Finland 1946.

I min praktik undersöker jag textilt hantverk och dess historia, de traditioner som där finns och de konsekvenser dessa kan ha haft för utövarna. Jag utforskar begreppet tradition och varför vi väljer att repetera beteenden likväl som mönster och färger.