CRAFT! Ceramics & Glass / Master


There Can Be More Than One.

For the last two years, the graduating CRAFT! students of 2020 have worked on their degree projects through crafts in text and form, through crafts in dialogue and opposition, through crafts both to gain and produce new knowledge. Through their education and their unique craftsmanship, the students have deepened their own knowledge and that of others.

There is not only one type of craft, but several. There is no fine print contract for what craft can be about. There is not a given aesthetic or forever-determined format to present in and there is not one canonised history. However, there are many wonderful and exciting knowledge traditions and magical materials that our students have researched this year and now present. So, it is not the education nor the subject area itself that says what craft can be – it is the students’ task to investigate what it is for them and for the audience they meet.

Bella Rune
Professor of CRAFT! Textiles

Det kan finnas fler än ett.

Under de senaste två åren har 2020 års avgångsstudenter från CRAFT! arbetat på sina examensarbeten med konsthantverk i text och form, genom konsthantverk i dialog och opposition, genom konsthantverk för att både tillägna sig och skapa ny kunskap. Genom sin utbildning och unika hantverksskicklighet har studenterna fördjupat sina egna och andras kunskaper.

Det finns inte bara en typ av konsthantverk utan flera. Det finns inget finstilt i kontraktet om vad konsthantverk kan vara. Det finns ingen given estetik eller för evigt fastställt format att presentera på, och det finns inte en kanoniserad historia. Det finns dock många underbara och spännande kunskapstraditioner och magiska material som våra studenter har utforskat under året och nu presenterar. Så det är inte utbildningen eller själva ämnesområdet som säger vad konsthantverk kan vara – det är studenternas uppgift att undersöka vad det är för dem, och för den publik de möter.

Bella Rune
Professor i CRAFT! Textil