Bachelor / Graphic Design & Illustration


A few weeks into their degree projects, our graduate students had their lives and education sharply affected by the spread of coronavirus. The subsequent disruption to their education led to uncertainties about how their final work would be shown. It was interesting to see that regardless of the fact that their projects had begun before the situation became serious, they were already, in their work, asking questions that have suddenly become common: How do we live now? And how should we live? They have been mapping relationships between humanity and machine learning and women and wealth, investigating the performativity of religion, the poetry that can be found in public signage, the civic fabric of communities and the stubborn pursuit of increased economic growth. They explore how we can find intimacy in reading and how we return to wild nature. For a respite from worries, there are stories about hungry giants haunting primeval forests, a political reading of the world of elves and orcs, a whole anthology of weird fiction and a modern retelling of Hamlet. And finally, who should we listen to and how do we know what is right?

Catherine Anyango Grünewald and Sara Kaaman
Senior Lecturers in Graphic Design & Illustration

Några få veckor in i examensarbetet såg tredjeårsstudenterna på GFI allt tydligare hur deras liv och utbildning påverkades av spridningen av coronaviruset. Uppbrottet i utbildningen ledde till osäkerhet kring hur deras slutliga arbeten skulle kunna visas. Det var intressant att se att studenternas arbeten – oavsett det faktum att de påbörjades innan världssituationen helt förändrades – redan ställde frågor som plötsligt blev gemensamma: Hur lever vi? Och hur ska vi leva? Studenterna har undersökt relationer mellan människa och maskininlärning, kvinnoroller och status, religionens performativitet, skyltars poesi, den civila samhällsstrukturen och vår envisa strävan efter ökad ekonomisk tillväxt. De undersöker hur vi kan finna intimitet genom läsande, och om hur vi återvänder till den vilda naturen. För att få ett andrum från oro, finns det också berättelser om hungriga jättar som hemsöker urskogar, en politisk läsning av den värld som bebos av alver och orcher, en hel antologi med “weird fiction” och en modern representation av Hamlet. Och slutligen, vem ska vi lyssna till och hur kan vi veta vad som är rätt?

Catherine Anyango Grünewald och Sara Kaaman
Lektorer i Grafisk formgivning & Illustration