Marcus Jernberger

Bachelor/Graphic Design & Illustration


The Left Hand Slowly Beckons

The Left Hand Slowly Beckons is an illustrated weird-fiction anthology. The book is an exploration of illustration’s ability to portray the more obscure sides of our emotional registers. At the same time, it’s an experiment in drawing and a way to touch upon the differences between being a drawer and an illustrator and what those differences mean.

Weird-fiction as a genre deals with the more subtle aspects of horror and suspense; sometimes only through the choice of words or the setting of a certain mood. This book is an attempt so reflect these same qualities in drawing. Each story has its own aesthetic to fit its specific qualities. The tools used, the line and the colour become, not only a way of delivering the story, but part of the story itself.

The Left Hand Slowly Beckons

The Left Hand Slowly Beckons är en illustrerad weird-fictionantologi. Boken är ett utforskande av illustrationens förmåga att porträttera den mer obskyra sidan av våra emotionella register. På samma gång är det ett experiment i teckning och ett sätt att undersöka skillnaden mellan att vara en tecknare och att vara en illustratör och vad de skillnaderna betyder.

Weird-fiction är en genre som hanterar de mer subtila aspekterna av skräck och spänning. Ibland bara genom ordval eller genom att skapa en särskild stämning. Boken är ett försök att reflektera dessa kvaliteter i form av teckning, varje berättelse med sin egna estetik för att passa dess kvaliteter. Verktygen som används, linjen och färgen, är inte bara ett sätt att leverera historien utan en del av den.