Andrea Bjurström

Bachelor/Graphic Design & Illustration
Gertrude's Tapestry

Hamlet: Come, come, and sit you down. You shall not budge;
You go not till I set you up a glass
Where you may see the inmost part of you.

Gertrude: What wilt thou do? Thou wilt not murder me?
Help, help, ho!

Polonius: [behind] What, ho! Help, help, help!

Hamlet: [draws] How now? A rat? Dead for a ducat, dead!

[Makes a pass through the arras and] kills Polonius.

Polonius: [behind] O, I am slain!

Gertrude: O me, what hast thou done?

Hamlet: Nay, I know not. Is it the King?

Gertrude: O, what a rash and bloody deed is this!*

* William Shakespeare, Hamlet, Act III, Scene iv

Gertrudes gobeläng

Hamlet. Nej, nej, sitt ner! Och rör dig inte nu.
Du stannar tills jag visar dig en spegel,
där du kan se ditt eget innersta.

Gertrude. Vad vill du nu? Väl inte mörda mig?
Ah, hjälp!

Polonius. [bakom gobelängen] Vad nu då! Hjälp!

Hamlet. Vadå? En råtta! Död för en dukat!

[Stöter sin värja genom gobelängen.]

Polonius. [bakom gobelängen] Aaa, han stack ner mig.

Gertrude. Ve, vad har du gjort?

Hamlet. Det vet jag inte.
Är det kungen då?

[Lyfter upp gobelängen och hittar Polonius död.]

Gertrude. Ah, vilken blodig, överilad gärning!*

* William Shakespeare, Hamlet, Akt III, scen iv. Svensk översättning från ”Det blodiga parlamentet: Fyra tragedier” Norstedts, 2016.