Charlotte Kvarnström

Master/Visual Culture & Learning – Visual Arts Education

Sweden, b. 1973
Learning Through Interactive Practices in a Virtual Reality

Through a participatory observation in the digital role-playing game FiveM, I have been looking at learning and meaning-making in virtual rooms. Through my degree project, I want to shed light on the virtual room, and make the virtual room visible as a space for learning and meaning-making, in order to contribute to an increased understanding of how these environments can be a place for learning. I have focused on how people who are in a virtual room use signs to create meaning and how these signs are interpreted and result in different actions and have different consequences.

Lärande genom interaktiva praktiker i en virtuell verklighet

Genom en deltagande observation i det digitala rollspelet FiveM har jag tittat på vilket lärande och meningsskapande som kan ske i virtuella rum. Jag vill genom min studie sätta ljuset på det virtuella rummet och synliggöra det virtuella rummet som just ett rum för lärande och meningsskapande, för att bidra med ökad förståelse för hur dessa miljöer kan vara en plats för lärande. Det lärande jag fokuserat på i studien handlar om hur människor som befinner sig i ett virtuellt rum använder sig av olika tecken för att skapa mening och hur dessa tecken tolkas och resulterar i olika handlingar och får olika konsekvenser.


Master
Visual Culture & Learning – Visual Arts Education