CRAFT! Textiles blog
Masterprogrammet Craft! på Gustavsbergs Konsthall

Masters of Craft!

Masters of Craft!
Gustavsberg Konsthall
6 juni – 6 sept

Öppettider
Tisdag – Söndag 11.00-16.00

Gustavsberg Konsthall
Odelbergs väg 9

Konstfacks examensstudenter från CRAFT! visa sina projekt under tre månader på Gustavsbergs Konsthall.

Kl. 14.00 på 6 juni, invigningstalar Jasmin Farid, kultur- och fritidsnämndens ordförande, och Anders Ljungberg, professor på Ädellab, Konstfack. Invigningen sker utomhus framför konsthallen.

Deltagande konstnärer:
Keramik och Glas: Caroline Harrius, Jo Andersson, Malin Ida Eriksson, Sebastian Hägelstam, Simone Kuhs.

Textil: Amanda Elida Varhaugvik, Emilia Sundqvist, Lisa Juntunen Roos, Maja Bäckström, Maria Johansson, Åsa Sjödin.

Ädellab: Beata Alfredsson Grahn & Klara Brydewall Sandquist, Emelie Liljebäck, Emma Hansen, Eva Skärlund, Johan Schalin, Sijia Li,Tina Domeij, Tongxin Gao och Tuva Widén.

KONSTHANTVERK / CRAFT är mångtydiga begrepp, ibland omtvistade, andra gånger betraktade som självklara. Men ju djupare utövare och betraktare tränger in bakom orden och söker definitioner, desto fler ingångar och möjligheter öppnar sig. Årets 21 avgångsstudenter i Konstfacks masterprogram CRAFT! fortsätter på den vägen med att tänja, ifrågasätta och brottas; de förflyttar gränser, utforskar kroppens och platsens samverkan med material och skicklighet liksom konsthantverkets roll i ett konsumtionssamhälle – eller dess ifrågasättande av det.

Handledande professorer är Matt Smith (Keramik och glas), Bella Rune (Textil) och Anders Ljungberg (Ädellab).

Program:
Under sommaren kommer det vara öppen visning av utställningen kl 14.00 varje dag. Datum för performance med textilkonstnären Amanda Elida Varhaugvik kommer sättas senare under sommaren.

Utställningen öppnar kl. 11.00 samma dag och stänger kl. 16.00. På grund av coronaläget ber vi alla visa hänsyn och hålla avstånd. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och kommer släppa in ett begränsat antal besökare åt gången till utställningen, antingen före invigningstalen, eller efter.

Gustavsbergs Konsthall kommer att ha öppet som vanligt, tisdag – söndag under sommaren, om inga nya restriktioner träder i kraft. Fortlöpande uppdateringar på www.gustavsbergskonsthall.se, Facebook och Instagram.


Parallell: A digital platform for the recent graduates from the department of craft

Parallell är en digital plattform för nyutexaminerade kandidat och mastersstudenter från Konsthantverk på Konstfack. Parallell ger möjligheten att fördjupa sig i studenternas examensarbeten i utvidgade portfolios, som förutom färdiga examensarbeten också rymmer referenser, processer, metoder och reflektioner, som visar studenternas utbildning i sin helhet. Parallell kommer att finnas kvar, både som ett arkiv och som en samlad plats för dessa nyutexaminerade utövare och deras framtida samarbetspartners.

Parallell is a digital platform for the recent bachelor’s and master’s graduates from Konstfack’s department of craft. Parallell offers an indepth experience of the students’ degree projects through expanded portfolios which, in addition to completed projects, give space to processes, methods and reflecitons that reveal the students’ education in its entirety. Parallell will remain both as an archive and a collective place for these newly graduated practicioners and their future collaborators.