Fine Art blog
Masterprogrammet Konst på Mint konsthall

Masterprogrammet Konst på Mint konsthall

Masterprogrammet Konst
Mint konsthall
5 juni – 16 juni

Öppettider
Måndag – Fredag 10.00-16.00
Lördag och söndag stängt
Tidsbokning: mfa2konstfack@gmail.com

Mint konsthall
ABF-huset, Sveavägen 41

Varmt välkomna till avgångsutställningen av Konstfacks masterprogram i Konst på Mint!

Medverkande konstnärer:
Muhammad Ali, Josefin Jussi Andersson, Luki Essender, Ferdinand Evaldsson, Ingrid Gustafsson, Marija Griniuk, Maria Kulikovska, Alexandra Larsson Jacobson, Elise Léonin, Tony Karlsson Savci, Petronella Petander, Henning Rehnström, David Torstensson, Jonas Törnkvist, Danae Valenza

När ett verk ställs ut blir det något i världen. Det möter en betraktare, ett rum, en miljö med ljud, ljus, tak och väggar. I utställning ges verket ett delvis oförutsägbart liv, i situationen testas dess effekter: Griper det tag? Ruskar det om? Sår det frön i våra minnen? Därför är utställandet en given del av den konstnärliga praktiken: då prövas innebörden av att befinna sig i världen – som konstnär.

I årets avgångsklass på masterprogrammet i konst tar vi del av en imponerande bredd av konstnärliga arbeten. Dessa verk tolkar verkligheten och omförhandlar den, destillerar den genom undersökningar, aktioner och lyssnande praktiker. De tar form genom måleri, film, skulptur och sång. Genom radikalism, omsorg och fattigdom, spontanism, sömnlöshet och museologi. Tydligt visar de på konstens omfång och på dess tankeväckande potential.

I år etablerar klassen ett samarbete med den nystartade konsthallen Mint, belägen i ABF-huset i centrala Stockholm. Ett hus som arbetarrörelsens bildningsförbund öppnade i början av 1960-talet och som sedan dess har fungerat som ett centrum för folkbildande verksamhet i staden. Detta är inte ett traditionellt utställningsrum med fogliga vita väggar och tysta rum, utan en miljö som uppmuntrar till installation i lyhörd dialog med befintliga miljöer och dess säregenhet. Verken visas i danssalar, källarutrymmen och trappavsatser, genom speglingar, dialoger och inbrott. Utställandet som praktik prövas således ytterligare ett varv när den närmar sig världen och dess brokighet. /Emily Fahlén och Asrin Haidari, Mint

För att kunna erbjuda en säker upplevelse av utställningen under rådande situationens sociala rekommendationer har vi begränsat antalet besökare till 15 personer åt gången. Vill du vara säker på att du/ditt sällskap ska kunna genomföra ett besök under önskad tid finns möjlighet för tidsbokning via mfa2konstfack@gmail.com. Vi kommer att ha värdar som tar emot er vid besök och som håller räkningen av antalet besökare i lokalen. Det är möjligt att besöka utställningen spontant, med chans för att behöva vänta i entrén en kort stund.