Parallell: A digital platform for the recent graduates from the department of craft

Parallell är en digital plattform för nyutexaminerade kandidat och mastersstudenter från Konsthantverk på Konstfack. Parallell ger möjligheten att fördjupa sig i studenternas examensarbeten i utvidgade portfolios, som förutom färdiga examensarbeten också rymmer referenser, processer, metoder och reflektioner, som visar studenternas utbildning i sin helhet. Parallell kommer att finnas kvar, både som ett arkiv och som en samlad plats för dessa nyutexaminerade utövare och deras framtida samarbetspartners.

Parallell is a digital platform for the recent bachelor’s and master’s graduates from Konstfack’s department of craft. Parallell offers an indepth experience of the students’ degree projects through expanded portfolios which, in addition to completed projects, give space to processes, methods and reflecitons that reveal the students’ education in its entirety. Parallell will remain both as an archive and a collective place for these newly graduated practicioners and their future collaborators.